Родителска общност

  • Разширяване на контактите с обществени организации ,предприятия на територията на града с привличане на източници за подпомагане на игровия и спортен инвентар в детското заведение.
  • Привличане на родителите за активно участие в решаване на нуждите и проблемите на Настоятелство “Радост”,като орган в цялостния възпитателно-образователен процес в детското заведение.