Развлечения

Празници и развлечения на ДГ „Радост” за учебната 2018/2019 -та година

ПЛАН ЗА ПРАЗНИЦИ  И  РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 в  ДГ „РАДОСТ” за учебната 2020/2021 година

 

Детето е активно и творческо, то възприема, възпроизвежда и твори „нов” социален опит. За изграждането на активната детска личност особено важни са възпитаването в непреходни ценности, усвояването на народните традиции и обичаи като част от общокултурната подготовка. В този смисъл много ефективна интерактивна форма за социализация на всяко дете е детският празник. Той е емоционално преживяване и стимул на детската творческа активност.

С. Каракехайова  пише, че „…празниците в детската градина са форми на педагогическо взаимодействие, чрез които детето се ориентира в съвременната морално-ценностна система на възрастните…”.

Дейностите, характерни за празниците, са винаги съвместни и успешно протичат тогава, когато са установени тесни междуличнос
тни духовни връзки. Народни, национални или лични, празниците винаги предизвикват радостни емоции у децата, възпитават ги както в естетическо, така и в нравствено отношение. Те обединяват детската група и при подготовката на празника, и при провеждането му. Следствие от реализацията на този интерактивен модел на взаимодействие е развитието на социални отношения, умения и компетентности – толерантност, добронамереност, подкрепа на личностната автономия, сътрудничество, междуличностен диалог ит.н.
Образователното пространство на празника е особено подходящо за възпитаване в национални и общочовешки добродетели, за формиране на познавателна, социална, нравствена и художествено-естетическа култура на детскаталичност.
Изхождайки от всичко това се сформира и План за празниците и развлеченията в ДГ „Радост” за учебната 2020/2021 година :

 

Месец Септември

 • „Тържествено откриване на учебната година”.
 • „ Ден без загинали на пътя”.

 

Месец Октомври

 • „Златна есен” – развлечения за децата от всички групи – Довиждане Есен, добре дошла, бабо Зимо“.

 

Месец Ноември

 • 1 Ноември – Ден на народните будители” – тържествено отбелязване на празника – участие на ПГ6 в културния дом.
 • „ Ден на християнското семейство“ – съвместно тържество с родителите на децата от втора и ПГ трета група.
 • Постановка на ДКТ „Сливен“ – „Малкото джудже“.

 

Месец Декември

 • „Свята Бъдни вечер”- тържество пред родителите на ПГ четвърта група.
 • „Посрещане на Дядо Коледа” с театър „Елени“ и постановката „Вълшебното наметало на Дядо Коледа“.
 • „Малки коледари” – поздрав към служителите на Община Перущица.
 • „Коледен базар” – изработване на сувенири с благотворителна цел.

 

 • Необходими средства – 500лв. за пликчета с лакомства за децата

 

Месец Януари

 • „Бабин ден” – поздрав към акушерките и бабите.

 

 

Месец Февруари

 • „Обесването на Васил Левски“ – отбелязване годишнина от гибелта на Левски. Презентация, стихчета и песни за Левски с участието на децата от четвърта ПГ пред трета ПГ.


Месец Март

 • „Посрещане на Баба Марта”, с театър „Чар“.
 • „ Добре дошла, ти, майчице любима, на празник в детската градина – поздрав към майките с участието на децата от всички групи.

 

Месец Април

 • „Здравей, Пролет” – развлечение за посрещане на пролетта с куклен театър
 • Седмица на четенето
 • „Великденски базар” – изработване на сувенири .

 

Месец Май

 • „Празник на града – 9 май” – обществена изява на децата от ПГ.
 • Празнично „Шествие с фенерчета” , по случай 24 май – Денят на българската просвета и култура – обществена изява.
 • „На добър час, мили деца!” – изпращане на подготвителна група.

 

Месец Юни

 • 1 Юни – Международен ден на детето – с участието на театър „Чар“.
 • Необходими средства – 500лв. за театрална постановка и почерпка за децата

 

 

Атанаска Начева

Директор

на ДГ „Радост”

гр. Перущица

 


Детето е активно и творческо, то възприема, възпроизвежда и твори „нов” социален опит. За изграждането на активната детска личност особено важни са възпитаването в непреходни ценности, усвояването на народните традиции и обичаи като част от общокултурната подготовка. В този смисъл много ефективна интерактивна форма за социализация на всяко дете е детският празник. Той е емоционално преживяване и стимул на детската творческа активност.  С. Каракехайова  пише, че „…празниците в детската градина са форми на педагогическо взаимодействие, чрез които детето се ориентира в съвременната морално-ценностна система на възрастните…”.

Дейностите, характерни за празниците, са винаги съвместни и успешно протичат тогава, когато са установени тесни междуличностни духовни връзки. Народни, национални или лични, празниците винаги предизвикват радостни емоции у децата, възпитават ги както в естетическо, така и в нравствено отношение. Те обединяват детската група и при подготовката на празника, и при провеждането му. Следствие от реализацията на този интерактивен модел на взаимодействие е развитието на социални отношения, умения и компетентности – толерантност, добронамереност, подкрепа на личностната автономия, сътрудничество, междуличностен диалог и т.н. Образователното пространство на празника е особено подходящо за възпитаване в национални и общочовешки добродетели, за формиране на познавателна, социална, нравствена и художествено-естетическа култура на детската личност.

Изхождайки от всичко това се сформира и План за празниците и развлеченията в ДГ „Радост” за учебната 2018/2019 – та година :


СЕПТЕМВРИ

 • Отново в детската градина” – празнично откриване на учебната година с участието на децата от 4-та гр.

ОКТОМВРИ

 • Ванчо – разпилянчо”, с участието на децата от 1-ва гр.-Развлечение за мотивация да подреждат дрехите и личните си вещи
 • „Хубавата дума” – етюди, с участието на децата от 2-ра група. Развлечение за придобиване на хигиенни и културни навици и опознаване на куклите.
 • „Седмица на четенето”:
  – „Баба приказки реди”
  – „Театър от големи за малки” – представят децата от 4-та гр. пред по – малките групи
 • Моето родно място – светилище на просвета и култура” – Посещение на  Дановото училище с 4- та гр.

НОЕМВРИ

 • „Ден на будителите” – с участието на 4-та група пред 3-та група
 • „ Даровете на есента” – изпращаме те с песен, любима плодородна есен – с участието на всички групи.
 • Куклен театър.

ДЕКЕМВРИ

 • „ Коледни чудеса” – с участието на 3-та групи и родители.
 • Свята Бъдни вечер”.Тържество на 4-та група пред родителите.
 • Дядо Коледа дойде с дар за всякое дете” – Развлечение за посрещане на Дядо Коледа, с участието на куклен театър.
 • Необходими средства: 500 лв. за пликчета с лакомства за децата

ФЕВРУАРИ

 • Белите зъбки”. Развлечение за здравето, с участието на децата от 4-та група.
 • При светофара”- етюд за безопасно движение, с участието на децата от 3-та група

МАРТ

 • „ Баба Марта бързала”, развлечение за посрещане на Баба Марта
 • Майчице любима, с тебе пеем и танцуваме в детската градина” – Шоу с участието на децата от 1- ва и 2-ра група заедно с майките.
 • „За тебе, майко” – празник за мама с участието на 3-та и 4-та група пред родителите.

АПРИЛ

 • „Здравей, пролет” – развлечение за посрещане на пролетта с куклен театър
 • Великденска изложба – базар „Майсторете ръчички, за радост на всички”.

МАЙ

 • „Априлска епопея” – посещение на Исторически музей и църквата, по случай празниците на града.
 • Здравей, първи клас”, шоу с аниматор по случай изпращането на 4-та група в училище.

ЮНИ

 • „ Детство мое, пъстроцветно” – отбелязване Деня на детето с куклен театър или фокусник.
  Необходими средства: 500 лв. за театъра и почерпка за децата21.11.2018 г.   Гр. Перущица                        Директор:  Н. Аризанова