Празници и развлечения на ДГ „Радост” за учебната 2018/2019 -та година

Детето е активно и творческо, то възприема, възпроизвежда и твори „нов” социален опит. За изграждането на активната детска личност особено важни са възпитаването в непреходни ценности, усвояването на народните традиции и обичаи като част от общокултурната подготовка. В този смисъл много ефективна интерактивна форма за социализация на всяко дете е детският празник. Той е емоционално преживяване и стимул на детската творческа активност.  С. Каракехайова  пише, че „…празниците в детската градина са форми на педагогическо взаимодействие, чрез които детето се ориентира в съвременната морално-ценностна система на възрастните…”.

Дейностите, характерни за празниците, са винаги съвместни и успешно протичат тогава, когато са установени тесни междуличностни духовни връзки. Народни, национални или лични, празниците винаги предизвикват радостни емоции у децата, възпитават ги както в естетическо, така и в нравствено отношение. Те обединяват детската група и при подготовката на празника, и при провеждането му. Следствие от реализацията на този интерактивен модел на взаимодействие е развитието на социални отношения, умения и компетентности – толерантност, добронамереност, подкрепа на личностната автономия, сътрудничество, междуличностен диалог и т.н. Образователното пространство на празника е особено подходящо за възпитаване в национални и общочовешки добродетели, за формиране на познавателна, социална, нравствена и художествено-естетическа култура на детската личност.

Изхождайки от всичко това се сформира и План за празниците и развлеченията в ДГ „Радост” за учебната 2018/2019 – та година :


СЕПТЕМВРИ

 • Отново в детската градина” – празнично откриване на учебната година с участието на децата от 4-та гр.

ОКТОМВРИ

 • Ванчо – разпилянчо”, с участието на децата от 1-ва гр.-Развлечение за мотивация да подреждат дрехите и личните си вещи
 • „Хубавата дума” – етюди, с участието на децата от 2-ра група. Развлечение за придобиване на хигиенни и културни навици и опознаване на куклите.
 • „Седмица на четенето”:
  – „Баба приказки реди”
  – „Театър от големи за малки” – представят децата от 4-та гр. пред по – малките групи
 • Моето родно място – светилище на просвета и култура” – Посещение на  Дановото училище с 4- та гр.

НОЕМВРИ

 • „Ден на будителите” – с участието на 4-та група пред 3-та група
 • „ Даровете на есента” – изпращаме те с песен, любима плодородна есен – с участието на всички групи.
 • Куклен театър.

ДЕКЕМВРИ

 • „ Коледни чудеса” – с участието на 3-та групи и родители.
 • Свята Бъдни вечер”.Тържество на 4-та група пред родителите.
 • Дядо Коледа дойде с дар за всякое дете” – Развлечение за посрещане на Дядо Коледа, с участието на куклен театър.
 • Необходими средства: 500 лв. за пликчета с лакомства за децата

ФЕВРУАРИ

 • Белите зъбки”. Развлечение за здравето, с участието на децата от 4-та група.
 • При светофара”- етюд за безопасно движение, с участието на децата от 3-та група

МАРТ

 • „ Баба Марта бързала”, развлечение за посрещане на Баба Марта
 • Майчице любима, с тебе пеем и танцуваме в детската градина” – Шоу с участието на децата от 1- ва и 2-ра група заедно с майките.
 • „За тебе, майко” – празник за мама с участието на 3-та и 4-та група пред родителите.

АПРИЛ

 • „Здравей, пролет” – развлечение за посрещане на пролетта с куклен театър
 • Великденска изложба – базар „Майсторете ръчички, за радост на всички”.

МАЙ

 • „Априлска епопея” – посещение на Исторически музей и църквата, по случай празниците на града.
 • Здравей, първи клас”, шоу с аниматор по случай изпращането на 4-та група в училище.

ЮНИ

 • „ Детство мое, пъстроцветно” – отбелязване Деня на детето с куклен театър или фокусник.
  Необходими средства: 500 лв. за театъра и почерпка за децата 

  21.11.2018 г.   Гр. Перущица                        Директор:  Н. Аризанова