Мисия

НАШАТА МЕЧТА Е ДА ОСТАВИМ ТРАЙНА ДИРЯ ОТ ЩАСТЛИВОТО ДЕТСТВО ВЪВ ВСЯКО ДЕТЕ !

Детското заведение се намира сред вековни дървета,екзотична растителност  в полите на Родопа планина.Обновена   е  сградата по проект „ Регионално развитие „с подмяна на покрив,топлоизолация,дограма ,слънчеви колектори .В просторните занимални се отглеждат и възпитават 144 деца ,обособени в 5 възрастови групи от 1г. до 6 години.Детските площадки на открито са оформени кътове за игра,спорт и емоционално-творчески игри и занимания,площадки за обучение по безопасност на движение по пътищата.Поддържането на растенията,цветните лехи и храсти са дело на добрите ръце на всички-педагози,пом. възпитатели, обслужващ персонал, родители.

 

НАШАТА ЦЕЛ  Е ДЕТСКАТА ГРАДАДИНА ДА СТАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ.

Програмните системи на издателство „ Изкуство”с авторски екип от високо специализирани професионалисти в областта на предучилищна педагогика ,психология и обща дидактика ни помагат в осигуряване на пълноценно детско развитие и възможност:

  • Детето да е спокойно,щастливо,уверено и успешно да навлиза в социалния свят,в познанието и творчеството;
  • Родителят да „израства”заедно с детето си ,като му помага да разгърне своя потенциал,да се чувства уверен и равностоен партньор с учителите;родителят е първият учител на детето;
  • Родителят и учителят да имат споделени отговорности и да си сътрудничат в името на детето и индивидуалния темп на развитие на всяко дете.
  • Развитие на танцовото изкуство и изучаването на английски език са допълнителни форми за занимания по желание на родителите
  • Издигане и утвърждаване на традиции и ритуали от дейности в детското заведение,чрез символите –знаме,химн  ,тържества и развлечения създаващи комфорт и неподправени емоции за децата.