Материална база

Детското заведение разполага с всички необходими за правилното и хармонично развитие на детето спортни уреди и пособия в „детски център”,намиращ се във физкултурен салон.В занималните са обособени кътове по интереси –енциклопедия,животински и природен свят,в света на математиката,приказни герои . В учебния процес се използват за всяка група лаптоп и  интерактивна дъска в помощ на учителя.