Дневен режим

Свободна,индивидуална или групова дейност 7-9 ч.

Прием,игри и дейности по избор,двигателна дейност, закуска

Специално организирано обучение 9-10.45 ч.
Занятия,игри на открито,дидактични игри

Съвместна дейност на децата с учителя -10.15 ч.10.45 ч.
/ наблюдения, разговори,двигателно-сетивна активност,предметно-практическа дейност/

Свободно-индивидуална или групова дейност 10.45-11.30 ч.
Занимателни игри,планирани дейности,по желание –танци ,английски/

Съвместна дейност на учителя с децата 11.30 ч.-12.30 ч.
Двигателно-сетивна дейност и здраве,разходки и игри на открито,детски спортове,четене на худ. Литература музикално-подвижни игри,слушане на музика,

Обяд и лична хигиена -12.30 ч.
Отдих и сън / тихи игри,разговори -13.30 ч

Планирани дейности – 15.00 ч за ІІІ и ІV гр. -15.15 ч.за І и ІІ групи

Раздвижване,подвижни игри

Чуждоезиково обучение,танци -15.30 ч.

Съвместна дейност на учителя с децата 15.30 ч.
Двигателно-сетивна активност и здраве,игри на открито,детски спортове ,художествено-естетическа дейност-музика,апликиране,конструиране

Лична хигиена и хранене -16.00 ч.

Съвместна дейност на децата с учителя, родител – 16.30 ч. – 18 .00 ч.