Дейности извън държавните образователни изисквания

Дейностите:

английски,спорт за всички-спортно подготвителни игри, спортни танци с учител-хореограф.
Мажоретна група с учител по музика в детското заведение.