Безопасни условия

Задачи:

1.Отстраняване на всички източници на опасност за живота и здравето на детето по време на пребиваването му в детската градина и при организирани дейности извън нея.

2.Създаване на необходимото за нормалното му развитие свободно пространство за предвижване без ограничение на любознателността и интереса към това.

3.Да се осигури възможност за умения и знания за това как да се опазва живота и здравето си във всички рискови ситуации.

4.Съвместни дейности с родители и възрастни за споделяне на житейски опит.